Aktualności 2017

Półroczne spotkanie dyrektorów Translink CF w Warszawie

scroll-down

Od 13 do 15 października 2017 odbyło się spotkanie kadry zarządzającej Translink Corporate Finance, tym razem w Warszawie.

W spotkaniach, organizowanych dwa razy do roku, bierze udział ponad 50 dyrektorów i starszych menadżerów z 30 biur partnerskich Translink - jest to okazja do przedstawienia aktualnej sytuacji gospodarczej w poszczególnych krajach, omówienia warunków rynkowych i bezpośredniej wymiany informacji dotyczących nowych projektów i możliwości transakcji.  

Ponadto trzy z naszych grup wyspecjalizowanych w poszczególnych gałęziach przemysłu - zespoły ds. logistyki, motoryzacji oraz IT, wykorzystały spotkanie do wzmocnienia sieci współpracy. 

Spotkanie dyrektorów poprzedziła Akademia Translink, w ramach której międzynarodowa grupa młodszych pracowników biur uczestniczyła w zajęciach poświęconych procesom fuzji i przejęć, wycenom czy private equity, obejmujących analizę case studies i symulacje.