Doświadczenie Sprzedaż firmy

Helgesen Tekniske Bygg

Klient

client-logo

Transakcja

Sprzedaż 70% udziałów

Inwestor

investor-logo

Data

2018

Doradztwo kapitałowe dla Helgesen Tekniske Bygg - firmy z branży budowlanej przy sprzedaży udziałów.

Informacja o spółce

Informacja o inwestorze