Doświadczenie Nabycie firmy

SOCOTEC Group

Klient

client-logo

Transakcja

Nabycie 100% udziałów

Cel przejęcia

investor-logo

Data

2017

Doradztwo kapitałowe dla SOCOTEC Group specjalizującej się w przeprowadzaniu certyfikacji, notyfikacji i audytów (TIC) przy zakupie spółki ZPP German Engineering.

Informacja o spółce

Informacja o przejmowanej spółce