Doświadczenie Nabycie firmy

Union Capital Associates

Klient

client-logo

Transakcja

Nabycie 100% udziałów

Cel przejęcia

investor-logo

Data

2018

Doradztwo kapitałowe dla Union Capital Associates przy zakupie Resource Employment Solutions - jednej z najlepszych agencji zatrudnienia w USA.

Informacja o spółce

Informacja o przejmowanej spółce