Aktualności 2007

Specjalny dodatek do Harvard Business Review nt. fuzji i przejęć - współredagowany przez Holon.

scroll-down

W dodatku do wrześniowego numeru Harvard Business Review pt. "Skok na głęboką wodę: Jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie" partnerzy Holon analizują najaktualniejsze trendy na rynku przejęć oraz dzielą się doświadczeniami przy przeprowadzaniu transakcji M&A.

W dodatku do wrześniowego numeru Harvard Business Review pt. "Skok na głęboką wodę: Jak z sukcesem przeprowadzić fuzję lub przejęcie" partnerzy Holon analizują najaktualniejsze trendy na rynku przejęć oraz dzielą się doświadczeniami przy przeprowadzaniu transakcji M&A.