Aktualności 2017

Holon doradza przy sprzedaży Jantoń

scroll-down

Holon pełnił rolę doradcy transakcyjnego dla właścicieli Jantoń S.A. Sp. K. przy sprzedaży 100% udziałów spółki na rzecz inwestora  typu private equity Enterprise Investors. Transakcja została zrealizowana w strukturze wykupu menadżerskiego. Wartość transakcji nie została ujawniona.

Holon pełnił rolę doradcy transakcyjnego Właścicieli w procesie pozyskania inwestora dla spółki obejmującym przygotowanie memorandum informacyjnego, identyfikację inwestorów, przeprowadzenie konkurencyjnego procesu wyboru inwestora końcowego i negocjację kluczowych warunków transakcji. W rezultacie naszych działań wartość udziałów spółki została zmaksymalizowana. Osobą zarządzającą projektem był Stefan Kirk, Partner.

Przekazujemy spółkę w dobre ręce obecnego zarządu, wspieranego przez wiodący fundusz private equity – Enterprise Investors. Jestem przekonany, że Jantoń ma przed sobą bardzo ciekawe perspektywy rozwoju i dalej będzie umacniać swoją pozycję rynkową” – powiedział Jacek Jantoń, współwłaściciel spółki.

***

 

Informacja o spółce

client-logo

Jantoń (www.janton.pl) specjalizuje się w produkcji napojów o zawartości alkoholu do 22%. W 2016 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 170 mln PLN. Jej produkty sprzedawane są pod blisko 20 markami, z których najbardziej rozpoznawalne są Kadarka Prestige, Zbójeckie Grzane czy Cydr Dobroński. Wyroby Jantoń obecne są we wszystkich nowoczesnych kanałach sprzedaży detalicznej, w tym w sieciach dyskontowych. Nowoczesna baza produkcyjna oraz centralny magazyn firmy zlokalizowane są w Dobroniu koło Łodzi.

Informacja o inwestorze

client-logo

Enterprise Investors (www.ei.com.pl ) jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła w tym czasie osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 miliardy EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 miliarda EUR w 138 spółek działających w różnych sektorach gospodarki. Fundusze zakończyły inwestycje w 124 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 miliarda EUR.