Nota Prawna

scroll-down

HL Corporate Finance Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000762467 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział KRS, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 521-38-49-928, REGON 382022729