Aktualności 2016

Holon partnerem globalnej sieci doradztwa kapitałowego Translink Corporate Finance

scroll-down

W maju 2016 Holon został wybrany na wyłącznego partnera w Polsce międzynarodowej sieci doradztwa kapitałowego Translink Corporate Finance. Translink jest jedną z najdłużej i najszerzej działających światowych sieci doradczych zajmujących się sprzedażą i kupnem firm oraz pozyskiwaniem inwestorów. O wyborze Holon na polskiego partnera sieci zadecydowało zarówno nasze 15-letnie doświadczenie i sukcesy w transakcjach sprzedaży firm na polskim rynku, jak też kompetencje w zakresie międzynarodowego doradztwa kapitałowego.

Translink Corporate Finance to renomowana globalna firma działająca w oparciu o ścisłą współpracę ponad 30 krajowych biur partnerskich, w których pracuje ponad 600 wysokiej klasy ekspertów.

Dla naszych klientów zainteresowanych sprzedażą firmy zagranicznym inwestorom przystąpienie Holon do Translink Corporate Finance oznacza szersze możliwości szybkiej identyfikacji potencjalnych inwestorów i skutecznego dotarcia do nich oraz najwyższą jakości obsługi całego procesu inwestycyjnego. Dotyczy to nie tylko rynków europejskich, ale też takich krajów takich jak Indie, Chiny czy RPA, skąd obecnie obserwujemy wzmożony ruch inwestorski zorientowany na wykup firm w Polsce.

W ramach Translink naszym klientom zainteresowanym ekspansją zagraniczną poprzez przejęcia lub partnerstwo strategiczne możemy zapewnić identyfikację możliwości przejęć i fuzji na całym świecie. Silne lokalnie biura dysponują wiedzą nie tylko o powszechnie dostępnych firmach do przejęcia, ale również o niszowych czy okazyjnych opcjach przejęć.

Translink założony został w 1972 roku w Szwajcarii, gdzie znajduje się centrala firmy. Starannie dobierane lokalne biura Translink współpracują ze sobą na zasadach wyłączności terytorialnej i w oparciu o wspólne wartości, procedury i system wymiany informacji, tworząc silnie zintegrowaną sieć doradztwa kapitałowego. Translink specjalizuje się w transakcjach średniej wielkości, od 10 do 300 milionów euro. Przez 45-lat swojej działalności Translink zdobył szeroką grupę zadowolonych klientów sięgającą od średniej wielkości przedsiębiorstw rodzinnych przez duże firmy międzynarodowe aż po inwestorów private equity. Rocznie w ramach sieci realizowanych jest około 100 transakcji, z czego około połowa z udziałem inwestorów zagranicznych (cross-border).

Więcej o Translink Corporate Finance