Aktualności 2024

Nasz najnowszy raport "TranslinkCF SaaS Valuation Index" podsumowuje rok 2023 i przedstawia prognozy oparte na wynikach Q1 2024

scroll-down

Indeks obejmuje 136 firm z Europy, USA i reszty świata, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich prywatnych spółek B2B SaaS w Europie (60% udział tej kategorii podmiotów w całym indeksie).

Warszawa, 25.06.2024

Sektor SaaS podobnie jak inne branże, odnotował spadek liczby zawieranych transakcji pomiędzy czwartym kwartałem 2022, a czwartym kwartałem 2023 roku (spadek o 29,6%). Jednak po miesiącach niestandardowego spadku liczby transakcji rynek wydaje się stabilizować, a ostatnie dwa kwartały to wręcz wzrost liczby transakcji o 27,8% (odpowiednio: 1 166 transakcji w czwartym kwartale 2023 roku i 1 490 w pierwszym kwartale 2024 roku). Patrząc na aktualne wskaźniki widzimy, że firmy SaaS są obecnie wyceniane przy mnożnikach zbieżnych z historycznymi powtarzalnymi poziomami, wchodząc w fazę normalizacji po okresie bańki z lat 2020-2022.

Rok 2023 był rokiem zmian, w którym sektor SaaS musiał dostosować się do nowej rzeczywistości. W pierwszym kwartale 2024 roku firmy działające w modelu SaaS, które przekroczyły próg R40 (The Rule of 40) powyżej 60 były notowane ze średnią premią w wysokości +207% w porównaniu do spółek osiągających gorsze wyniki. Premia ta znacznie wzrosła od 4. kwartału 2023 r.

Prognozy na rok 2024:

Kryzys gotówkowy: badanie Serena Capital obejmujące ponad 700 firm SaaS wykazało, że 70% przedsiębiorców operujących w modelu SaaS zamierza przedłużyć swój okres operacyjny (runaway). Dodatkowo PitchBook podaje, że liczba transakcji typu venture SaaS spadła o 32% (do 2 764 w roku 2023), a ich wartość spadła aż o 33,3% (do 72,9 mld USD). Rok 2023 to drugi rok z rzędu, w którym odnotowano zarówno spadek wolumenu transakcji, jak i łącznie zainwestowanego kapitału.

Inwestorzy strategiczni: nadal przewidujemy, że inwestorzy strategiczni będą odgrywać dużą rolę na rynku SaaS w 2024 roku

Dodatkowa premia za jakość: w ciągu ostatnich 36 miesięcy inwestorzy stawiali na jakość vs. ilość. Dane wskazują też na wyższe premie dla spółek osiągających lepsze wyniki. Bardziej niż kiedykolwiek, inwestorzy są skłonni zapłacić więcej za aktywa wysokiej jakości.

Bezpieczniejsze modele biznesowe: szybki wzrost to nadal istotny czynnik zwiększający zainteresowanie inwestorów i często pozwalający uzyskać wyższą premię w wycenie, ale z drugiej strony inwestorzy szukają też „sprawdzonych” biznesów z atrakcyjną ofertą i solidnym modelem biznesowym.

Wysoka cena za wyjście z giełdy (delisting): fundusze private equity i inwestorzy strategiczni często płacą wysokie premie, aby przejąć w całości najbardziej interesujące na rynku spółki, co może wskazywać, że giełda nie oddaje do końca pełnego potencjału wyceny spółek SaaS z segmentu małych i średnich firm (SMID).

Mimo wyzwań i widocznej zmiany punktu ciężkości, duże możliwości rozwoju czekają na firmy, które odpowiednio dostosują się do obecnych warunków, jednocześnie wyprzedzając rynek i konkurentów. Aktywność M&A w sektorze firm SaaS nadal bowiem pozostaje w sferze stabilnej dynamiki. Aby jednak przyciągnąć inwestorów, firmy osiągające dobre wyniki muszą też stawiać na swoją wiarygodność i klarowną wizję przyszłości. Nasz pełny raport "TranslinkCF SaaS Valuation Index Q4 FY23 & Q1 FY24" przeczytasz w tym miejscu.