Aktualności 2024

Ostatni raport "TranslinkCF SaaS Valuation Index" skoncentrowany na małych i średnich spółkach działających w modelu B2B SaaS

scroll-down

Mimo odnotowania znaczących wzrostów, po których nastąpił okres niepewności spowodowany zmieniającymi się warunkami rynkowymi i oczekiwaniami inwestorów, rynek SaaS pozostaje jednym z najbardziej obiecujących i dynamicznie rozwijających się sektorów w M&A.

Warszawa, 21.05.2024

Napędzany przez infrastrukturę chmurową szybki wzrost doprowadził firmy do wysokich rentowności i zainteresowania inwestorów, czyniąc SaaS gorącym tematem już w 2021 roku. Jednak niestabilność finansowa i rosnące stopy procentowe w 2022 roku przeniosły punkt ciężkości z obszaru dynamiki wzrostu na rentowność, stanowiąc wyzwanie dla całego sektora. Mimo tego, firmy o dużym potencjale wzrostu lub niszowych rozwiązaniach w dalszym ciągu mają szansę na szybki rozwój.

"TranslinkCF SaaS Valuation Index" obejmuje 136 spółek SaaS notowanych w Europie, USA i na świecie. Podczas gdy większość raportów koncentruje się na podmiotach B2B o średniej i dużej kapitalizacji, nasz raport stanowi idealny punkt odniesienia dla małych i średnich prywatnych spółek B2B SaaS w Europie, z 60% składową wpisującą się w ich profil działalności. Dobrze dopasowany zestaw wskaźników w konsekwencji zapewnia wsparcie w sprawniejszym poruszaniu się po tym zmiennym rynku i optymalizację struktur transakcji. Pełny raport "TranslinkCF SaaS Valuation Index" przeczytasz w tym miejscu.