Aktualności 2019

Półroczne spotkanie dyrektorów Translink CF w Amsterdamie.

scroll-down

Półroczne spotkanie dyrektorów Translink CF w Amsterdamie.

Ponad 60 delegatów z naszej stale rosnącej sieci uczestniczyło w Spotkaniu Dyrektorów Grupy Translink, które odbyło się pod koniec marca 2019 r. w Amsterdamie.

Do omówienia swojej działalności i wskazania globalnych możliwości rozwoju jako Gości zaproszono przedstawicieli dwóch dużych holenderskich firm:

  • Barentz NV - dostawca dodatków odżywczych dla sektorów farmaceutycznego, higieny osobistej, żywności oraz żywienia zwierząt. Firmę na spotkaniu reprezentował Jos van der Linden (CFO)
  • Kiwa NV - dostawca usług kontroli jakości i certyfikacji dla szerokiego spektrum branż. Firmę na spotkaniu reprezentował Paul Hesselink (CEO)

W programie Spotkania Dyrektorów ponadto znalazło się podsumowanie osiągnięć Grupy Translink w ostatnim okresie a także omówienie sytuacji w poszczególnych biurach. Przedstawiono nowe strategie biznesowe wskazując dalsze możliwości rozwoju i współpracy.

W ostatnim dniu Spotkania Grupy branżowe Translink: logistyczna, motoryzacyjna, informatyczna, spożywcza i przemysłowa dokonały szczegółowego omówienia sytuacji na rynkach w ramach własnych zespołów.