Aktualności 2018

Półroczne spotkanie dyrektorów Translink CF w Oslo.

scroll-down

Oslo było kolejnym miejscem spotkania kadry zarządzającej Translink Corporate Finance. W zjeździe wzięło udział około 60 uczestników z 21 różnych krajów.

Z uwagi na miejsce spotkania, jako gości zaproszono dwie znane norweskie firmy (z branży IT i sektora spożywczego) do przedstawienia uczestnikom konferencji swojej działalności i wskazania możliwości ekspansji na skalę międzynarodową. Podkreślono w ten sposób jak osobisty kontakt i wzajemne relacje ważne są dla ewentualnych dalszych negocjacji i wzajemnej współpracy firm.

Dyrektorzy poszczególnych biur omówili projekty realizowane w ich regionie a także rozpoczęli dyskusję dotyczącą możliwości potencjalnych transakcji.

Grupy branżowe Translink wyspecjalizowane w poszczególnych gałęziach przemysłu - zespoły ds. logistyki, motoryzacji, IT i sektora spożywczego skoncentrowały się na omówieniu sytuacji w poszczególnych sektorach i wymianie pomysłów na rozwój na poziomie globalnym.

Kolejne spotkanie grupy odbędzie się wiosną 2019 roku w Amsterdamie.