Doświadczenie Nabycie firmy

Exodraft

Klient

client-logo

Transakcja

Nabycie 60% udziałów

Cel przejęcia

investor-logo

Data

2020

Doradztwo kapitałowe dla Exodraft, firmy dostarczającej mechaniczne systemy wyciągów kominowych przy przejęciu 60% udziałów w Dansk Energi Service.

Informacja o spółce

Informacja o przejmowanej spółce