Sprzedaż firmy

Sprzedaż firmy

Specjalizujemy się w projektach transakcyjnych związanych ze sprzedażą udziałów w spółkach. Zazwyczaj przedmiotem sprzedaży jest 100% akcji/udziałów lub większościowy pakiet kontrolny. Nabywcami są firmy z branży, fundusze private equity lub inwestorzy prywatni.

Sprzedaż spółki jest procesem bardzo złożonym. W historii spółki jest to przełomowe wydarzenie. Z punktu widzenia dotychczasowych właścicieli to jedna z ważniejszych decyzji w życiu. Dlatego nie ma w nim miejsca na naukę i eksperymenty.

 • Proces sprzedaży udziałów
  1

  Przygotowanie Spółki do procesu

  + więcej
  2

  Nawiązanie kontaktów z Inwestorami

  + więcej
  3

  Negocjacje

  + więcej
  4

  Due diligence i zamknięcie transakcji

  + więcej

  Faza 1  |  Przygotowanie Spółki do procesu

  W pierwszej kolejności definiujemy i precyzyjnie opisujemy te walory Spółki, które decydują, że inwestor będzie w stanie zaoferować najlepszą cenę. W tym celu przygotowujemy pakiet dokumentów transakcyjnych obejmujący memorandum informacyjne, model prognoz finansowych, wycenę wartości Spółki. Opracowane przez nas dokumenty mają wysoki poziom profesjonalny i są wysoko oceniane przez inwestorów. Pomagają one potencjalnemu inwestorowi przeprowadzić analizę spółki i przygotować ofertę wstępną. Tylko rzetelne przygotowanie spółki do sprzedaży pozwala przejść przez trudny proces negocjacji i uzyskać najlepszą możliwą cenę.

  Faza 2  |  Nawiązanie kontaktów z Inwestorami

  W następnym etapie rozpoczynamy poszukiwanie potencjalnych nabywców. Identyfikujemy te firmy, instytucje finansowe i grupy kapitałowe, których wielkość, zasoby finansowe, dotychczasowa działalność na rynku przejęć oraz dopasowanie strategiczne dają wysokie prawdopodobieństwo zainteresowania nabyciem spółki naszego Klienta. Poszukiwania prowadzimy w kraju i za granicą. W tym celu wykorzystujemy własne kontakty jak również szereg profesjonalnych narzędzi takich takie jak ISI Emerging Markets®. Na krajowym rynku inwestorskim posiadamy długoletnie i bliskie relacje z większością inwestorów typu private equity oraz wieloma prywatnymi grupami inwestorskimi. Nie stosujemy metod masowego wysyłania zapytań, korzystania z przypadkowych pośredników, ogłoszeń w mediach itp. Zawsze kontaktujemy się bezpośrednio z osobami decyzyjnymi inwestorów.

  Faza 3  |  Negocjacje

  Po złożeniu przez potencjalnych nabywców formalnego zainteresowania i podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności, przekazujemy im Memoranda Informacyjne i utrzymujemy kontakt roboczy w celu umożliwienia przygotowania ofert wstępnych. Organizujemy wizyty i spotkania prezentacyjne lub telekonferencje oraz odpowiadamy na szczegółowe pytania dotyczące spółki. Po otrzymaniu ofert wstępnych przeprowadzamy rundę równoległych negocjacji ze wszystkimi zainteresowanymi inwestorami w celu wyłonienia najlepszej oferty. W tej fazie pomagamy doprowadzić do uzyskania nie tylko najlepszej ceny ale tez optymalnej struktury transakcji. Ponadto negocjujemy mechanizmy minimalizujące ryzyka prawne i finansowe dotychczasowych właścicieli po przejęciu przez inwestora kontroli nad spółką.

  Faza 4  |  Due diligence i zamknięcie transakcji

  W następnym etapie nadzorujemy proces badania Spółki przez audytorów inwestora (tzw. "due diligence"). Ma on na celu weryfikację informacji przekazanych w dokumentach transakcyjnych. Przedmiotem badania są zazwyczaj obszary: finansowy, prawny i operacyjny. W trakcie tego dwutygodniowego badania pomagamy przygotować dokumenty i informacje oraz udzielamy bieżących wyjaśnień. Po zakończeniu badania strony przystępują do przygotowania umów transakcyjnych oraz wokółtransakycjnych takich jak zmiany składu władz firmy, integracja organizacyjna, wnioski o zezwolenia do organów administracyjnych jak UOKiK itp. Holon nadzoruje cały ten proces, rekomendując wybór wyspecjalizowanych doradców prawnych i innych oraz pomagając stronom szybko i sprawnie zamknąć transakcję.

 • Czego oczekuje inwestor branżowy?

  Inwestor branżowy, w przeciwieństwie do inwestora finansowego, nie przykłada pierwszorzędnej wagi do stopy zwrotu z inwestycji i ryzyka finansowego. Głównym motywem inwestycji jest zwykle perspektywa długoterminowego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej połączonych spółek na rynku. Dlatego atrakcyjność przedsięwzięcia mierzona jest udziałem w rynku, jakością bazy klientów, posiadanymi markami, profilem oferty produktowej i jakością zarządzania.

  Aby zainwestować kapitał, inwestor branżowy musi być przekonany o dopasowaniu biznesowym i potencjale rozwoju spółki.

  Inwestor branżowy oczekuje:

  • synergii w najważniejszych obszarach funkcjonalnych (produkty, marki, klienci, organizacja);
  • przekonania, że firma jest zarządzana pewnie i skutecznie;
  • udziału dotychczasowych właścicieli i/lub zarządu w rozwoju, przynajmniej w dwóch pierwszych latach po inwestycji;
  • ochrony swoich interesów w firmie poprzez specjalne uprawnienia;

  Wielokrotnie uczestniczyliśmy w transakcjach po stronie inwestorów branżowych, dlatego znamy ich oczekiwania oraz priorytety, którymi kierują się w procesie negocjacji.

 • Czego oczekuje inwestor finansowy?

  Inwestor finansowy z założenia przecenia ryzyko inwestycji i podchodzi sceptycznie do planowanego przedsięwzięcia ponieważ nie zna dogłębnie firmy, jej potencjału i wewnętrznych uwarunkowań a także otoczenia rynkowego.

  Aby zainwestować kapitał, musi być przekonany o powodzeniu przedsięwzięcia oraz wpływu na kontrolę kluczowych elementów ryzyka.

  Inwestor finansowy oczekuje:

  • że, firma ma lepszą niż konkurenci ofertę produktów/usług, przewagę technologiczną lub atrakcyjny projekt inwestycyjny;
  • uzyska odpowiednią stopę zwrotu na zainwestowanym kapitale (co najmniej 15% rocznie);
  • firma ma dobrą kadrę kierowniczą, będzie zarządzana pewnie i skutecznie;
  • ochrony swoich interesów w firmie poprzez specjalne uprawnienia;
  • możliwości wyjścia z inwestycji po określonym czasie (odsprzedając swój pakiet innym udziałowcom, nowemu inwestorowi lub wprowadzając firmę na giełdę);

  Wielokrotnie uczestniczyliśmy w transakcjach po stronie inwestorów finansowych dlatego znamy ich oczekiwania oraz priorytety, którymi kierują się w procesie negocjacji.

 • Jak poszukujemy inwestorów?

  Przez ostatnie lata zgromadziliśmy szeroką bazę krajowych i zagranicznych inwestorów branżowych i finansowych, których zapraszaliśmy do udziału w prowadzonych przez nas transakcjach. Współpracujemy z kilkunastoma zagranicznymi instytucjami, firmami doradczymi, stowarzyszeniami inwestorskimi oraz organizacjami branżowymi firm prowadzących działalność międzynarodową. Ponadto korzystamy z szeregu profesjonalnych narzędzi takich jak bazy danych ISI Emerging Markets®, S&P Capital IQ® czy Acuris®”, pozwalających zidentyfikować aktywnych inwestorów branżowych na całym świecie. Dzięki naszym kontaktom biznesowym w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, potrafimy zidentyfikować te firmy, które są już obecne na rynkach naszych sąsiadów i potencjalnie przygotowują się do wejścia na rynek polski. Współpracujemy z polskimi i międzynarodowymi funduszami private equity oraz bankami prowadzącymi działalność inwestycyjną. Z ta grupą inwestorów zamknęliśmy wiele transakcji dla naszych klientów.

  Nie stosujemy metod masowego wysyłania zapytań, korzystania z przypadkowych pośredników, ogłoszeń w mediach itp. Zawsze kontaktujemy się bezpośrednio z osobami decyzyjnymi inwestorów.