Restrukturyzacja finansowa

Restrukturyzacja finansowa

Pomagamy w ratowaniu lub odzyskaniu płynności finansowej, naprawie pasywnej strony bilansu i poprawie długoterminowej struktury finansowania spółek.

Jest to najczęściej efektem pozyskania dodatkowego finansowania służącego odbudowie kapitału obrotowego, refinansowania istniejącego długu oraz wzmocnienia kapitałowego spółki. Często wiąże się to ze sprzedażą części działalności, koncentracją na podstawowej działalności firmy, pozyskaniem nowych inwestorów do spółki oraz refinansowaniem długu bankowego.
Nasze usługi realizujemy kompleksowo. Służymy pomocą w negocjacjach ze wspólnikami, obligatariuszami, bankami i innymi interesariuszami.