Pozyskiwanie finansowania

Pozyskiwanie finansowania

Przeprowadzamy projekty związane z finansowaniem rozwoju spółki lub finansowaniem projektów inwestycyjnych. Inwestycja finansowana jest zazwyczaj w drodze podwyższenia kapitału, pożyczki mezzanine lub długu bankowego, albo kombinacji tych instrumentów.

Nasze usługi realizujemy kompleksowo. Bierzemy odpowiedzialność za cały proces. Nadzorujemy i koordynujemy wszelkie prace pomocnicze, związane z obsługą prawną i podatkową.

  • Proces wyboru inwestora

    Proces wyboru inwestora finansowego przebiega podobnie do procesu sprzedaży udziałów w spółce:

    • Grupa inwestorów, do których kierujemy ofertę obejmuje fundusze private equity, fundusze mezzanine oraz dużych prywatnych inwestorów
    • Szczególny nacisk kładziemy na weryfikację koncepcji strategii rozwoju oraz przygotowanie memorandum informacyjnego (będącego de facto biznes planem rozwoju spółki lub opisem projektu inwestycyjnego)