Wykupy menadżerskie

Wykupy menadżerskie

Przeprowadzamy transakcje wykupu spółek przez grupy menadżerów. Pomagamy przygotować projekt z punktu widzenia wymagań i potrzeb dostarczycieli kapitału oraz długu.

Pozyskujemy inwestorów kapitałowych oraz banki finansujące transakcję. Operacje typu LBO/MBO (Leverage Buy Out  /  Managament Buy Out) polegają na wykupie przedsiębiorstwa przez inwestorów zewnętrznych lub członków zarządu spółki za pieniądze pochodzące z kredytu. Z tego powodu wysokość kapitału jaki musi zaangażować przejmujący jest niska. Wynosi zwykle od 10 - 25% wartości całej transakcji. Zadłużenie "przenoszone" jest następnie na spółkę-cel LBO i spłacane wciągu kilku, 5 - 6 lat z zysków, a ściślej mówiąc z wolnych przepływów finansowych, jakie ta spółka wypracuje. Tak w dużym skrócie można opisać operację wykupu lewarowanego przedsiębiorstwa.

 • Czytaj więcej

  Idealna firma, w której można przeprowadzić wykup LBO powinna posiadać następujące cechy:

  • działać w ustabilizowanym sektorze, gdzie nie są konieczne wysokie nakłady inwestycyjne;
  • pozycja rynkowa spółki powinna być ugruntowana, dzięki czemu jest ona w stanie generować wysoki i przewidywalny poziom przepływów gotówkowych, koniecznych do obsługi zaciągniętego na jej kupno zadłużenia;
  • stabilna baza aktywów, szczególnie majątku trwałego. Aktywa te mogą służyć zarówno do zabezpieczenia kredytów jak i można je spieniężyć i tym samym zmniejszyć zadłużenie;
  • potencjał do wzrostu lub przynajmniej do utrzymania wyników;
  • niskie zadłużenie;