Doświadczenie Nabycie firmy

GVK B.V

Klient

client-logo

Transakcja

Nabycie 100% udziałów

Cel przejęcia

investor-logo

Data

2019

Doradztwo kapitałowe dla GVK B.V przy przejęciu spółki z branży budownictwa - Quick Steel.

Informacja o spółce

client-logo

Informacja o przejmowanej spółce