Doświadczenie Nabycie firmy

KB Components

Klient

client-logo

Transakcja

Nabycie 100% udziałów

Cel przejęcia

investor-logo

Data

2020

Doradztwo kapitałowe dla KB Components firmy z sektora tworzyw sztucznych przy przejęciu spółki PlaCell AB.

Informacja o spółce

Informacja o przejmowanej spółce