Doświadczenie Nabycie firmy

Miss Group

Klient

client-logo

Transakcja

Nabycie 100% udziałów

Cel przejęcia

investor-logo

Data

2020

Doradztwo kapitałowe dla Miss Group - międzynarodowej grupy zajmującej się hostingiem przy przejęciu spółki Euronic Oy.

Informacja o spółce

Informacja o przejmowanej spółce