Doświadczenie Nabycie firmy

ROI

Klient

client-logo

Transakcja

Nabycie aktywów

Cel przejęcia

investor-logo

Data

2020

Doradztwo kapitałowe dla ROI przy nabyciu aktywów związanych z sektorem finansów konsumpcyjnych od Grupy Raketech.

Informacja o spółce

client-logo

Informacja o przejmowanej spółce

client-logo