Doświadczenie Sprzedaż firmy

Komex Sp. z o.o.

Klient

client-logo

Transakcja

Sprzedaż 75% udziałów

Inwestor

investor-logo investor-logo-2

Data

2006

Doradztwo kapitałowe dla właścicieli przy sprzedaży Komex Sp. z o.o. - operatora sieci sklepów z odzieżą dziecięcą pod marką „5.10.15”.

Nasz klient, spółka Komex Sp. z o.o. będąca operatorem sieci z odzieżą dziecięcą działającą pod marką 5.10.15, pozyskał inwestorów w postaci dwóch funduszy private equity DBG Eastern Europe i 3TS Central European Fund II.

Transakcja została dokonana w formie podniesienia kapitału w spółce połączonego z wykupem części udziałów od dotychczasowych właścicieli. Dotychczasowi właściciele zatrzymali 25% udziałów w spółce. Wartość transakcji na życzenie inwestorów nie będzie upubliczniona.

Holon pełnił rolę doradcy strategicznego Komex w procesie tworzenia strategii rozwoju oraz w procesie inwestycyjnym obejmującym przygotowanie oferty, wybór inwestorów i przeprowadzenie transakcji.

Informacja o spółce

client-logo

Komex Sp. z o.o. (www.51015kids.eu) to największy krajowy operator sieci sklepów z odzieżą dziecięcą 5.10.15

Informacje o inwestorach

client-logo

DBG Eastern Europe zarządza funduszami wysokości ponad 100 mln EUR na inwestycje w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Udziałowcami funduszu są Deutsche Bank, EBOR, Mitsubishi Corporation i DEG.

client-logo

3TS Central European Fund II (3TS Capital Partners) zarządza funduszami 100 mln EUR na inwestycje w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Udziałowcami funduszu są m.in. 3i (jedna z największych europejskich grup finansowych) i SITRA.