Doświadczenie Sprzedaż firmy

Rosmalen Groep

Klient

client-logo

Transakcja

Sprzedaż 100% udziałów

Inwestor

investor-logo

Data

2020

Doradztwo kapitałowe dla właścicieli Rosmalen Groep, specjalisty w konstrukcjach dachowych i rozwiązaniach instalacyjnych przy sprzedaży spółki.

Informacja o spółce

Informacja o inwestorze

client-logo