Doświadczenie Sprzedaż firmy

Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Klient

client-logo

Transakcja

Sprzedaż ZCP - sieć kawiarni w Polsce

Inwestor

investor-logo

Data

2007

Doradztwo kapitałowe dla Zarządu Tchibo Warszawa Sp. z o.o. przy sprzedaży sieci barów kawowych w Polsce działających pod marką "Tchibo".

Holon działając jako doradca na rzecz międzynarodowej firmy z branży handlowej doprowadził do zawarcia transakcji sprzedaży polskiej sieci barów kawowych działających pod marką Tchibo.  Nabywcą  został największy dystrybutor prasy w Polsce - Ruch S.A. 

Transakcja, zawarta w formie umowy warunkowej 16 października 2007 i ostatecznie sfinalizowana w ostatnich tygodniach, wpisuje się w strategię zarówno kupującego jak i zbywcy. Realizowana od kilku lat globalna strategia Tchibo zakłada koncentrację na produkcji i dystrybucji kawy oraz rozwoju sieci sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych. Jednocześnie koncern wycofuje się z segmentu barów kawowych - polska sieć była ostatnią na świecie działającą pod nazwą Tchibo. Z kolei Ruch buduje od podstaw swoją pozycję lidera na rynku kawiarni i realizuje ją zarówno poprzez wzrost organiczny jak i poprzez przejęcia. Akwizycja sieci kawiarni Tchibo była pierwszą transakcją zrealizowaną przez Ruch w tym obszarze. Plan strategiczny Ruchu zakłada budowę największej sieci kawiarni w Polsce działającej pod nazwą "i Coffee".

Informacja o spółce

client-logo

Tchibo Warszawa Sp. z o.o. jest polskim oddziałem holdingu Tchibo Gmbh – światowego lidera w produkcji i dystrybucji kawy oraz operatora jednej z największych sieci sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych w Europie, o przychodach przekraczających 3,5 mld EUR. Tchibo prowadzi działalność w Polsce od 1992 r.

Informacja o inwestorze

client-logo

RUCH S.A. jest największym polskim dystrybutorem wydawnictw i liczącym dystrybutorem artykułów codziennego użytku (FMCG) o przychodach ze sprzedaży przekraczających 4,1 mld PLN. Spółka posiada największą w Polsce własną sieć detaliczną obejmującą ok. 9 tys. czynnych punktów sprzedaży. Spółka jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.